VÄLKOMMEN TILL SVENSK PRESSHISTORISK FÖRENING!

Föreningen som stödjer och stimulerar svensk medie- och presshistorisk forskning

Presshistoria på Bokmässan
0 comments
Välkommen att besöka Svensk Presshistorisk Förening i monter B07:80 på Bokmässan i Göteborg 28/9-1/10! Föredrag om "Journalister, frihet och demokrati i presshistorien" och "Emanuel Björck, en stridbar publicist". Läs mer!
Presshistorisk sommarläsning
0 comments
Med några förslag på presshistorisk läsning önskar vi god och glad sommar med tips på: reportageböcker, Tryckfriheten 250 år och en norsk mediehistorisk tidskrift! Läs mer!
Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne
0 comments
Vi tipsar om hemsidan Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne, vilken i många avseenden kan vara av intresse för presshistoriker. Läs mer!
Årets uppsatsstipendiat
0 comments
John Sundberg, student på Bildjournalistprogrammet i Sundsvall, har tilldelats årets uppsatsstipendium. Läs mer!
Nya styrelsen för föreningen
0 comments
Många ledamöter i styrelsen omvaldes, men några förändringar har det blivit i Presshistoriska föreningens styrelse. Ny skattmästare är tex AnnaBritt Benjour och ny redaktör för årsboken är Torbjörn von Krogh. Läs mer!
Ny redaktör för Presshistorisk årsbok
0 comments
Ny redaktör för Presshistorisk årsbok är Torbjörn von Krogh. Läs mer!
Ny bok och utställning i Helsingborg
0 comments
En ny bok av Jan Berggren liksom en utställning på Grafiska museet på Fredriksdal uppmärksammar bl.a. olika aspekter av tidningen Helsingborgs Nyheters 150-åriga historia. Läs mer!