VÄLKOMMEN TILL SVENSK PRESSHISTORISK FÖRENING!

Föreningen som stödjer och stimulerar svensk medie- och presshistorisk forskning

”Spionen” – ett barn av tryckfriheten
0 comments
Lars-Åke Engblom föreläste om "Götheborgske Spionen - ett barn av tryckfriheten" på Bokmässan den 24 september. Läs mer!
Om pennskaft på Bokmässan
0 comments
På Bokmässan den 22 september höll Birgitta Ney ett föredrag med titeln "Pennskaften om kvinnofriden på stadens gator". Läs mer!