Styrelse och kontakt

Ordförande

Elisabeth Sandlund
070-9734912
elisabeth.sandlund@dagen.se

Vice ordförande

Birgitta Ney
birgittaney@gmail.com

Sekreterare

Kristina Lundgren
irma.lundgren@gmail.com


Årsboksredaktör

Torbjörn von Krogh
torbjornvonkrogh@gmail.com

Ordinarie ledamöter

Anna-Britt Benjour, skattmästare
Anders Franck
Johan Hirschfeldt
Eva Jais-Nielsen
Elin Gardeström
Åke Pettersson

Suppleanter

Torbjörn von Krogh, årsboksredaktör
Pär Svensson
Nina Linder
Ola Sigvardsson

Revisorer

Jonathan Bexelius
Ulf Eriksson

Revisorssuppleanter

Jens Karlsson
Staffan Sundin

Valberedning

Lars-Åke Engblom
Göran Svensson
Birgit Petersson

Postadress

Svensk Presshistorisk Förening
c/o Elisabeth Sandlund
Tranebergsvägen 100
167 44 Bromma

Bankgiro

600–7033

Organisationsnummer

802002-7093

Klicka här för att skicka ett meddelande till oss